Vår idé: Vi löser hela problemet,

 t.ex. vid en dränering gör vi inte bara dräneringen runt

   fastigheten, utan lägger också tillbaka plattor

   och asfalt om så behövs.

 

   Kort sagt Du slipper en massa onödiga samtal,

   Kontakta oss för ett komplett pris.

 

   Kilanda Grävtjänst utför alltid ett bra arbete med garanti

   Enl. Konsumentverkets rekommendationer och AB04